THAY ĐỔI ĐỂ THÀNH CÔNG
 
 Nội dung:

1.     Tại sao cần phải thay đổi?

2.     Thay đổi như thế nào để thành công?

3.     Nhận thức giá trị cá nhân

4.     Định hướng tương lai

5.     Danh mục thành công

Đối tượng: Những ai đang có nhu cầu thay đổi để thành công

Phí tham dự: 150.000đồng/thành viên (Phí trên bao gồm: tài liệu & café)

Thời gian học: Từ 08h30 - 12h00 ngày 20/2/2016

Địa đểm học: 119a Lê Văn Sỹ, Phú Nhuận, Tp.HCM(Cafe Riêng Một Góc Trời)

Thông tin chi tiết và đăng ký tham gia: http://nhanviet.co

Hoặc: admin@nhanviet.co

Tell: 08.22007906/ 22007908
 
Ghi danh [Trở lại]