Đào tạo Kỹ năng cho cán bộ quản lý Công ty CP Dược phẩm Imexpharm – Đồng Tháp.
 

 Ngày 29, 30/10 & 01/11/2014, Công ty Nhân Việt đã tiến hành thực hiện đào tạo kỹ năng dẫn giảng dành cho cán bộ quản lý của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm.

Khóa học đã được các cán bộ quản lý đánh giá rất cao & mong muốn được tham gia thêm những khóa học khác do Nhân Việt thực hiện.


Sau khóa học, lãnh đạo Công ty Imexpharm cũng đã có phản hồi, ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc của các cán bộ quản lý khi thực hiện các buổi báo cáo, huấn luyện nội bộ và chấp nhận đề nghị sẽ kết hợp với Nhân Việt tổ chức thêm những khóa học tiếp theo trong thời gian tới.

28/11/2014 12:00 AM
[Trở lại]
 
Các tin khác...