CLB Softskill tập huấn “Kỹ năng định hướng nghề nghiệp cho học sinh PTTH” dành cho giáo viên PTTH tại Huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.
 


Nhận lời mời của Phòng giáo dục & đào tạo  Huyện và Hội cựu học sinh Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp, CLB Softskill sẽ về địa phương tổ chức 01 khóa tập huấn “Kỹ năng định hướng nghề nghiệp cho học sinh PTTH” dành cho giáo viên PTTH trong toàn huyện vào ngày 28/2/2010.

Nhân chuyến đi này, CLB cũng tổ chức một buổi hướng nghiệp cho các em học sinh PTTH trong toàn huyện với mong muốn giúp các em nhận thức được khả năng của bản thân & quyêt định chọn trường & nghề học trong mùa thi sắp tới.

05/02/2010 12:00 AM
[Trở lại]
 
Các tin khác...