Kỹ thuật xây dựng Balanced Scoredcard (BSC) & Tiêu chí hoàn thành công việc (KPI)
 
 Chúng ta muốn xây dựng Balanced Scoredcard (BSC) & KPI hiệu quả nhưng tại sao chúng ta chưa thể?

Chúng ta thường lúng túng với hiện tượng mục tiêu của doanh nghiệp & mục tiêu cá nhân không gặp nhau dẫn đến lãng phí, trì trệ, thụ động, chảy máu chất xám,... và hậu quả là doanh nghiệp phát triển không bền vững. Nguyên nhân chính là do chúng ta chưa biết cách xây dựng một hệ thống BSC & KPI hiệu quả.

Làm thế nào để phá vỡ rào cản?

Với mong muốn cùng nhau phá vỡ tình trạng lúng túng này, chúng tôi đề xuất khóa học Kỹ thuật xây dựng Balanced Scoredcard (BSC) & KPI – Gắn kết mục tiêu doanh nghiệp với mục tiêu cá nhân với phí tham gia ưu đãi đặc biệt dành cho các nhà quản lý & lãnh đạo.

Nhận định của chuyên gia về hệ thống BSC & KPI tại doanh nghiệp hiện nay:

Hầu hết các doanh nghiệp trong nước nói chung & doanh nghiệp vừa & nhỏ của chúng ta nói riêng đều thiếu đầu tư về hệ thống. Hậu quả là doanh nghiệp hầu như không có chiến lược mà chỉ có mục tiêu ngắn hạn. Lãnh đạo thiếu quan tâm dẫn đến hệ thống quản trị doanh nghiệp thường khập khiễng, chấp vá và thiếu kiểm soát. Rất nhiều doanh nghiệp được xem là “lớn” nhưng đến nay vẫn chưa sử dụng hoặc chưa xây dựng được hệ thống BSC & KPI hiệu quả để gắn kết mục tiêu doanh nghiệp & mục tiêu cá nhân.

Vì vậy, khắp nơi đều có cá nhân xuất sắc, phòng ban tiêu biểu nhưng doanh nghiệp vẫn thua.

Khóa học “Kỹ thuật xây dựng Balanced Scoredcard (BSC) & KPI – Gắn kết mục tiêu doanh nghiệp với mục tiêu cá nhân” giúp ích gì cho nhà quản lý & lãnh đạo?

Khóa học sẽ giúp nhà lãnh đạo & quản lý hiểu ĐÚNG về tầm quan trọng của việc áp dụng BSC & KPI trong việc quản trị doanh nghiệp và phát triển bền vững. Biết cách xây dựng một hệ thống BSC & KPI phù hợp để kích thích nhân viên phấn đấu vì mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp và liên tục cải tiến để đạt hiệu quả cao hơn.

Mục tiêu khóa học: Sau khóa học, học viên sẽ:

·           Hiểu rõ vai trò & lợi ích của BSC & KPI trong hoạt động doanh nghiệp

·           Biết cách xây dựng hệ thống BSC & KPI phù hợp mục tiêu doanh nghiệp

·           Biết cách kiểm soát & đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp khoa học để phát triển bền vững

Nội dung khóa :

Phần 1: Khái quát về Balanced Scoredcard (BSC)

1.    Balanced Scorecard (BSC) là gì?

2.    Vai trò & lợi ích của việc áp dụng BSC trong quản trị doanh nghiệp?

3.    Phương pháp xây dựng một hệ thống BSC hướng đến mục tiêu doanh nghiệp và chiến lược kinh doanh bền vững.

Phần 2: Khái quát về tiêu chí hoàn thành công việc (KPI)

1.    Thế nào là tiêu chí hoàn thành công việc (KPI)?

2.    Phương pháp xây dựng KPI gắn kết mục tiêu cá nhân với mục tiêu doanh nghiệp

Phần 3: Ứng dụng BSC & KPI vào việc quản trị doanh nghiệp hiệu quả

1.     Ứng dụng BSC & KPI trong quản trị & phát triển nguồn nhân lực song hành với mục tiêu kinh doanh (Xây dựng lộ trình phát triển nhân viên theo mục tiêu kinh doanh).

2.     Ứng dụng BSC & KPI trong quản trị doanh nghiệp hiệu quả & phát triển bền vững

3.     Những vấn đề cần lưu ý khi triển khai xây dựng & áp dụng BSC & KPI tại doanh nghiệp

Thời lượng khóa học: 02 ngày (16giờ)

Đối tượng nào phù hợp? Khóa học thiết kế dành cho các nhà lãnh đạo (CEO, HĐQT), Giám đốc nhân sự và các nhà quản lý từ trưởng phó phòng trở lên.

 

22/07/2014 12:00 AM
[Trở lại]
 
Các tin khác...