KỸ NĂNG QUẢN LÝ DỰ ÁN - Ngành công nghệ thông tin
 
 Chúng ta luôn muốn quản lý dự án hiệu quả nhưng tại sao chúng ta chưa thể?

Quản lý dự án chưa bao giờ là công việc đơn giản. Quản lý dự án ngành công nghệ thông tin càng phức tạp hơn. Vì vậy, dù rất cố gắng nhưng chúng ta vẫn chưa thể quản lý dự án được hiệu quả. Một trong những rào cản lớn nhất là do chúng ta thiếu kỹ năng quản lý dự án.

Làm thế nào để phá vỡ rào cản?

Với mong muốn cùng nhau tháo gỡ rào cản, Nhân Việt xin đề xuất khóa học: “Kỹ năng quản lý dự án ngành CNTT” với mức phí ưu đãi.

Nhận định của chuyên gia về khả năng quản lý dự án của tại các doanh nghiệp CNTT

Hầu hết các thành viên tham gia dự án ngành CNTT đều xuất thân từ kỹ thuật viên. Vì vậy, các bạn thường thiếu các kỹ năng làm việc cần thiết để xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện một dự án như: làm việc nhóm, giải quyết mâu thuẫn, xung đột trong quá trình thực hiện dự án, quản lý rủi ro, kiểm soát chi phí, tiến độ,… làm ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án.

Khóa học: “Kỹ năng quản lý dự án” giúp ích gì cho doanh nghiệp ngành CNTT?

Khóa học sẽ giúp các thành viên tham gia dự án nắm được những vấn đề cốt lõi của một dự án, các tình huống có thể phát sinh & biết cách xử lý; Biết cách quản lý rủi ro, kiểm soát tiến độ, chi phí của một dự án hiệu quả.

Mục tiêu khóa học:

Sau khóa học, học viên có khả năng:

·         Cải thiện khả năng làm việc nhóm

·                  Biết cách áp dụng các công cụ giao tiếp hiệu quả & quản lý thời gian cá nhân

·         Hiểu & biết cách lập một dự án

·         Biết cách quản lý rủi ro của dự án

·         Biết cách kiểm soát chi phí & tiến độ của dự án


Nội dung khóa học:

Chuyên đề 1: Sự phát triển & lợi ích của làm việc nhóm trong quản lý dự án

 1. Lợi ích của làm việc nhóm
 2. Các yếu tố tạo nên một nhóm làm việc tốt
 3. Các vai trò  trong nhóm
 4. 4 giai đoạn phát triển của nhóm: làm thế nào để nhanh chóng tạo sự hòa hợp, vượt qua giai đoạn sóng gió
 5. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng: trắc nghiệm khuynh hướng trong giao tiếp của bạn

Chuyên đề 2: Tổng quan về quản lý dự án

 1. Định nghĩa về Quản lý Dự án
 2. 3 yếu tố trong Quản lý Dự án
 3. Ưu thế của các kỹ năng làm việc trong Quản lý Dự án
 4. Các tố chất cần thiết của 1 lãnh đạo/thành viên của Dự án
 5. 4 giai đoạn của vòng đời Dự án
 6. 3 bước chính trong việc thực hiện Dự án
 7. 3 bước quan trọng trong đánh giá Dự án

Chuyên đề 3: Cách thức viết một dự án

1.                   Hình thức trình bày và nội dung của dự án

2.                   Các thông tin cần thiết cho việc lập dự án

3.                   Lập dự án tài chính

4.                   Các chỉ số đo lường tính khả thi của dự án

Chuyên đề 4: Các kỹ năng quản lý việc thực hiện một dự án

 1. Xác định mục tiêu theo nguyên lý SMART
 2. Xác định các hạng mục
 3. Thiết lập cấu trúc hoàn thành các hạng mục công việc
 4. Xác định trình tự ưu tiên
 5. Phân tích và xác định các nguồn lực
 6. Phân công công việc
 7. Thiết lập các chốt và hệ thống kiểm tra
 8. Ước lượng thời gian hoàn thành
 9. Các công cụ hoạch định để quản lý tiến độ: sơ đồ PERT, biểu đồ GANT
 10. Các vấn đề liên quan đến việc lập kế hoạch hành động:

o   Yếu tố con người: Năng lực cần thiết của người phụ trách và người tham gia

o   Thời gian chuẩn bị

 1. Kiểm soát và giám sát thực hiện công việc
 2. Thực hiện báo cáo định kỳ
 3.  Kỹ thuật quản lý thời gian cá nhân

o   Đồ thị quản lý thời gian

o   Lập thời khóa biểu làm việc

o   Xác định và chống lại các yếu tố gây lãng phí thời gian.

 1. Bài tập tự đánh giá phong cách quản lý thời gian của bản thân

Chuyên đề 5: Trao đổi thông tin – Kỹ năng giao tiếp trong công tác dự án

 1. Định nghĩa về giao tiếp và người giao tiếp tốt (trò chơi)
 2. Giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ
 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp
 4. Đảm bảo dòng chảy thông tin hiệu quả
 5. Kỹ năng đóng góp ý kiến và phê bình (bài tập thực hành)
 6. Sử dụng các công cụ điều hành họp nhóm:

o   Phát ý tưởng (brainstorming)

o   Biểu đồ tư duy (mindmap)

o   6 mũ tư duy

 1. Phân tích nguồn lực tác động

Chuyên đề 6: Kỹ năng thuyết phục & giải quyết mâu thuẫn trong công tác dự án

 1. Mâu thuẫn ẩn và mâu thuẫn công khai
 2. Tác động tiêu cực và tích cực của mâu thuẫn
 3. Các dạng phản ứng đối với mâu thuẫn
 4. Các bước giải quyết mâu thuẫn
 5. Áp dụng kỹ năng thuyết phục để giải quyết mâu thuẫn trong làm việc nhóm

Chuyên đề 7: Quản lý rủi ro & kiểm soát chi phí một dự án

1.    Mốc thời gian (Milestone Schedule)

2.    Lập sơ đồ dự án theo cấu trúc phân việc (Work Break Down Structure)

3.    Phương pháp truyền thống

4.    Phương pháp C/SCSC (Cost / Schedule Control System Criteria)

5.    Các đại lượng phân tích thành quả

6.    Các đại lượng phân tích về sai lệch (Sai lệch về tiến độ, Sai lệch về chi phí, Sai lệch kế toán, Sai lệch thời gian)

7.    Các chỉ số thành quả công việc (Chỉ số thành quả về tiến độ – SPI Schedule Performance Index; Chỉ số thành quả về chi phí – CPI Cost Performance Index)

8.    Các rủi ro trong dự án (rủi ro về tài chính, rủi ro về tiến độ, rủi ro về chất lượng)

9.    Bài tập thực hành

Thời lượng khóa học: 04 ngày (08 buổi)

Đối tượng nào phù hợp?

Khóa học được thiết kế dành cho các thành viên tham gia dự án ngành CNTT

Giảng viên:

1.       Cô Ths. Nguyễn Thị Ninh: Chuyên gia, giảng viên quản trị tài chính – kinh doanh

2.       Cô Huỳnh Kim Hoàn:  GIẢNG VIÊN CAO CẤP (MT) BUSINESS EDGE (MPDF) và DỰ ÁN SIYB - ILO (START & IMPROVE YOUR BUSINESS)

10/06/2014 12:00 AM
[Trở lại]
 
Các tin khác...