Cô NGUYỄN THỊ NINH – Chuyên gia, giảng viên quản trị tài chính – kinh doanh
 
 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN:

È  2011 - nay: Nghiên Cứu Sinh, Đại Học Kinh Tế Tp HCM

È  2005: Thạc Sĩ  Kinh Tế, Đại Học Quốc Gia.

È  2002: Tốt nghiệp Cử nhân Anh văn, Đại Học Khoa  Học, Xã Hội và Nhân Văn

È  2001:   Tốt nghiệp sau Đại Học, Khóa  Kinh Tế Học Ứng Dụng Dùng Để Phân Tích Chính Sách, Chương trình Fulbright liên kết giữa Trường Đại Học Havard và Trường Đại Học Kinh Tế Tp Hồ Chí Minh.

È  1982: Cử nhân Kinh Tế  Khoa Công Nông nghiệp, Khóa Đào Tạo Chính quy, Trường Đại Học Kinh Tế Tp HCM.

CÁC KHÓA HỌC NGẮN HẠN

È  2011: Chứng chỉ Sư Phạm Dạy nghề

È  2009: Giấy chứng nhận Khóa đào tạo EMM (Export Marketing and Management) của Trung tâm Xúc tiến Nhập khẩu từ Các nước Đang Phát triển (CBI) của Hà Lan

È  2007: Giấy chứng nhận khóa Đào tạo Quốc tế cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Thụy Điển

È  2006: Giấy chứng nhận Khóa đào tạo Giảng viên của Trung tâm Xúc tiến Nhập khẩu từ Các nước Đang Phát triển (CBI) của Hà Lan

È  2004: Quản Trị Phát Triển, Đại học Columbia và trường Đào Tạo Quốc Tế (School for International Training - SIT), Mỹ.

È  1999: Tốt nghiệp Khóa  Đào Tạo Kỹ thuật cho các  nhà Tư vấn, UNIDO và Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư

È  1990: Tốt nghiệp Chương Trình Liên Kết Đào Tạo Lớp  Quản Trị Kinh Doanh và Marketing Đại Học  Georgetown D.C. USA và  Đại Học Kinh Tế Tp HCM.

È  Giấy Chứng nhận Trình độ Sư Phạm của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tp HCM.

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG LÃNH VỰC GIẢNG DẠY:

Cơ quan, đơn vị, Trường, Trung tâm

Chuyên đề, Môn học

Đối tượng học

Cao Đẳng Kinh tế Tp HCM

Quản Trị Học; Tài chính Doanh nghiệp; Quản trị Dự án Đầu tư; Phân tích tài chính Dự án Đầu tư; Quản trị Doanh nghiệp; Kỹ thuật Quản trị, (Kỹ năng Giao tiếp, Lắng nghe, Thương lượng, Tổ chức cuộc họp, Giải quyết mâu thuẫn,..); Thực hành Kinh Doanh

Sinh Viên bậc Cao Đẳng, Trung cấp

Đại Học Mở

Tài chính Doanh nghiệp

Sinh Viên bậc Đại học

Đại học Hùng Vương

Quản trị Doanh nghiệp

Sinh Viên bậc Đại học

Cao Đẳng nghề Du lịch Saigon

Tài chính Doanh nghiệp, Nghiệp vụ Thanh toán, Thống kê cơ bản, Quản Trị Học

Sinh Viên bậc Cao Đẳng, Trung cấp

Trường TCN KTCN Hùng Vương

Quản trị Học, Tài chính Doanh nghiệp

Sinh Viên bậc Cao Đẳng

HCACS

Quản trị chi phí, Quản trị sổ sách, GAP (Thực hành Sản xuất Nông nghiệp tốt), Vệ sinh an toàn thực phẩm

nông dân, doanh nghiệp nông nghiệp

PTI, World Vision, YBC, RAMI, CED, MTC, PMC, Hoa Sen, VOTEC, Le&Association,

Tổ chức Quản lý nghiệp vụ Kho bãi; Quản lý Kho hàng chuyên nghiệp; Nghiệp vụ Thanh toán; Logistics kho bãi; Logistics Dự trữ; Chi phí Logistics; Quản trị chuỗi cung ứng; Nghiệp vụ xuất Nhập Khẩu, Lập Kế hoạch sản xuất

Giám đốc Sản xuất; Tổ trưởng Sản xuất; Cán bộ Logistics, Thủ kho; Cán bộ phòng Kế hoạch, Cán bộ Phòng Kho vận; Cán bộ Phòng Supply Chain

 

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG LÃNH VỰC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO:

2005 – 2009:      Phụ trách bộ phận Đào tạo thuộc Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Nông nghiệp Tp HCM

7/2000:               Cố  vấn  đánh giá Dự án Giáo dục, "Trung tâm Huấn luyện Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ" thực hiện tại Hà Nội dưới sự tài trợ của tổ chức  Bánh Mì Thế Giới,  SNV,…

1997-1999:         Giám sát viên Giáo Dục Đào Tạo, Văn phòng thực hiện kỹ thuật TpHCM (HCMC Technical Implementation Office), “Returnee Assistance Program in Vietnam, European Community”.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG LÃNH VỰC KINH DOANH

1996:   Trưởng Phòng Tài Chính – Nhân sự – Hành Chính, Bộ phận cho thuê xe du lịch (car rental) thuộc Văn phòng Đại diện Peregrine Việt Nam.

1992:   Chuyên viên phân tích tài chính, Văn Phòng Tổng Giám Đốc, Ngân hàng Đại Nam

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG DỰ ÁN PHÁT TRIỂN

2010-2011      Tư vấn Tài chính và Kinh doanh, dự án Bắc Vàm Nao (NVNST project), Long Xuyên dưới sự hỗ trợ tài chính của AusAID

2004-6/2005   Điều Phối viên dự án Novib và MAE tại Đà Nẵng, enda

2003:              Cố vấn Phát triển Doanh Nghiệp Nhỏ, Chương trình Xúc Tiến Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Small and Medium Enterprise Promotion – SMEP), Swisscontact

2002:              Trợ lý và Cố vấn Kỹ thuật, Hội chữ Thập Đỏ Đan Mạch (Danish Red Cross – DRC)

1999-6/2000:   Nhân viên tín dụng Doanh nghiệp nhỏ, Capital Aid Fund for The Employment of the Poor (CEP), dưới sự hỗ trợ tài chính của tổ chức SIDI (Social Investment and Development International)

1993-1995:      Giảng viên và Cố vấn Phát triển Doanh nghiệp nhỏ, ICMC (International Catholic Migration Commission).

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

1.    Tài liệu tập huấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

          Tồ chức CSBT – Centre for Start-up Business Training - hiện đang sử dụng tại Hà Nội

2.    Chỉnh lý tài liệu tập huấn cho hộ sản xuất kinh doanh vùng nông thôn

          Chương trình Start-up Your Business thực hiện tại Việt Nam(năm 2000) do Hợp đồng ký kết giữa ILO (International Labour Organisation) với Phòng Công Nghiệp và Thương Mại.

 

10/06/2014 12:00 AM
[Trở lại]
 
Các tin khác...