Kỹ thuật Xây dựng Tự điển năng lực
 
 

Chúng ta luôn gặp khó khăn trong công tác đánh giá năng lực & thành tích, hoạch định nguồn nhân lực, tuyển dụng, đào tạo & phát triển, … vì thiếu cơ sở khoa học. Đó chính là Bộ tự điển năng lực. Chúng ta luôn mong muốn có được Bộ tự điển năng lực phù hợp đặc thù doanh nghiệp & mục tiêu kinh doanh nhưng tại sao chúng ta chưa thể?

Một trong những rào cản lớn nhất chính là chúng ta chưa biết cách xây dựng Tự điển năng lực như thế nào cho khoa học & phù hợp với đặc thù, văn hoá doanh nghiệp.

Làm thế nào để phá vỡ rào cản? 

Với mong muốn cùng nhau phá vỡ rào cản Nhân Việt giới thiệu đến các nhà quản lý Khóa học “Kỹ thuật xây dựng Tự điển năng lực & ứng dụng”. 

Nhận định của chuyên gia về hiện trạng Bộ tự điển năng lực của doanh nghiệp:

Hầu hết các doanh nghiệp trong nước hiện nay đã xây dựng được Mô tả công việc, Tiêu chí hoàn thành công việc (KPI), tiêu chuẩn năng lực cốt lõi làm cơ sở để đánh giá năng lực, thành tích (hiệu quả công việc),… Nhưng vẫn luôn lúng túng mỗi khi đánh giá vì thiếu thước đo khoa học. Thước đo ấy chính là Tự điển năng lực của doanh nghệp. Hậu quả là các công tác QTNNL vẫn cứ trong vòng lẫn quẫn: Không đánh giá được năng lực, thành tích, không hoạch định được nguồn nhân lực, không có cơ sở để tuyển đúng người, không có cơ sở để hoạch định công tác đào tạo & phát triển nhân viên,… Một số doanh nghiệp tuy có Tự điển năng lực nhưng vẫn chưa thực sự định nghĩa đúng các yêu cầu năng lực do sao chép hoặc thiếu năng lực xây dựng tự điển năng lực.

Khóa học “Kỹ thuật xây dựng Tự điển năng lực & ứng dụng” giúp ích gì cho doanh nghiệp & nhà quản lý?

Khóa học giúp các nhà quản lý hiểu được tầm quan trọng của một Bộ tự điển năng lực, nắm vững các kỹ thuật xây dựng tự điển năng lực và có thể vận dụng vào thực tế tại doanh nghiệp làm cơ sở cho công tác đánh giá năng lực & thành tích, hoạch định nguồn nhân lực, tuyển dụng, đào tạo & phát triển,… hiệu quả và khoa học.

Mục tiêu khóa học: sau khoá học, nhà quản lý sẽ:

1.      Hiểu được vai trò & tầm quan trọng của Tự điển năng lực trong Quản trị nguồn nhân lực & mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp

2.      Nắm vững các kỹ thuật để có thể xây dựng được Bộ tự điển năng lực khoa học & phù hợp với đặc thù, văn hoá doanh nghiệp & mục tiêu phát triển kinh doanh

3.      Biết cách vận dụng Bộ tự điển năng lực vào các hoạt động QTNNL & mục tiêu kinh doanh hiệu quả nhất.

Nội dung khóa học:

Phần 1: Vai trò & tầm quan trọng của Tự điển năng lực

1.      Thế nào là tự điển năng lực?

2.      Tại sao mỗi doanh nghiệp đều cần có riêng một Bộ tự điển năng lực?

Phần 2: Kỹ thuật xây dựng tự điển năng lực

1.      Quy trình xây dựng tự điển năng lực

2.      Phân tích công việc

3.      Xác định tiêu chuẩn năng lực

4.      Xây dựng thang năng lực

5.      Xác định trọng số năng lực

6.      Xây dựng tự điển năng lực

Phần 3: Ứng dụng tự điển năng lực vào công tác QTNNL & mục tiêu kinh doanh

1.      Ứng dụng tự điển năng lực vào công tác đánh giá năng lực & thành tích

2.      Ứng dụng tự điển năng lực vào Hoạch định NNL

3.      Ứng dụng tự điển năng lực vào công tác tuyển dụng

4.      Ứng dụng tự điển năng lực vào hoạt động đào tạo & phát triển nhân viên


Thời lượng khóa học: 16 giờ

Đối tượng nào phù hợp?

Khóa học được thiêt kế dành cho các trưởng, phó bộ phận trong toàn doanh nghiệp. Đặc biệt là Giám đốc điều hành & Giám đốc nhân sự.

25/03/2014 12:00 AM
[Trở lại]
 
Các tin khác...