CEO ngành nhà hàng, khách sạn
 

 

KHÓA HỌC CEO NGÀNH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

 

Để lèo lái con thuyền doanh nghiệp đi đến thành công, CEO cần thực sự là những thuyền trưởng chuyên nghiệp nhưng tại sao chúng ta chưa thể?

Chúng ta nhận thức được cơ hội kinh doanh; chúng ta luôn mong muốn lèo lái con thuyền doanh nghiệp đi đến thành công nhưng tại sao chúng ta chưa thể? Một trong những rào cản lớn nhất đối với các CEO ngành nhà hàng, khách sạn hiện nay là chúng ta còn thiếu các kỹ năng điều hành doanh nghiệp.

Làm thế nào để tháo gỡ rào cản?

Với mong muốn cùng nhau tháo gỡ rào cản, Nhân Việt xin giới thiệu đến các bạn CEO ngành nhà hàng, khách sạn khóa học “CEO ngành nhà hàng, khách sạn”.

Nhận định của chuyên gia về thực trạng điều hành doanh nghiệp ngành nhà hàng, khách sạn hiện nay:

Thị trường ngành nhà hàng, khách sạn đang phát triển mạnh mẽ & ngày càng cạnh tranh khốc liệt hơn khi các doanh nghiệp nước ngòai đổ vào đầu tư một cách chuyện nghiệp trong khi hầu hết doanh nghiệp trong nước đều đi lên từ doanh nghiệp gia đình, CEO phát triển lên từ kinh nghiệm quản lý nhà hàng, khách sạn vừa & nhỏ. Vai trò nhà quản lý và nhà điều hành đã khác, tuy nhiên, hầu hết chúng ta vẫn chưa thay đổi được thói quen trong suy nghĩ & làm việc.

Nhiều CEO cố gắng cán đán công việc trong khi các cấp quản lý còn non yếu; “ôm việc” đã làm cho các CEO trở nên quá tải, căng thẳng; không còn thời gian và tâm sức để thực hiện chức năng lãnh đạo của mình. Nhiều CEO muốn thóat khỏi những công việc sự vụ hàng ngày để tập trung vào công việc họach định chiến lược & điều hành kinh doanh nhưng chưa biết cách truyền thông & giao việc cho quản lý cấp trung, chưa biết tạo động lực cho nhân viên, … nên CEO vẫn là “nhà quản lý” có nhiều quyền hành hơn của doanh nghiệp.

Khóa học “CEO ngành nhà hàng, khách sạn” giúp ích gì cho học viên?

Khóa học sẽ giúp các CEO hiểu được vai trò & tầm quan trọng của mình trong doanh nghiệp thời hội nhập; hiểu & biết cách tận dụng & phát huy nội lực của doanh nghiệp, tạo lợi thế cạnh tranh ngay từ nội lực sẵn có một cách hiệu quả để giành thắng lợi trước những đối thủ vừa mạnh tiền vừa giỏi trí của thời mở cửa.

Mục tiêu khóa học:

1.      Khóa học giúp nhà điều hành hiểu được vai trò & tầm quan trọng của mình torng doanh nghiệp

2.      Nắm vững các kỹ năng cần thiết của một CEO

3.      Biết vận dụng và thực hiện các kỹ năng điều hành một cách linh họat vào thực tiễn họat động của doanh nghiệp.


Nội dung khóa học:

STT

Tên môn học

Mục tiêu

Nội dung

Thời lượng

Phần 1: Vai trò & tầm quan trọng của CEO trong doanh nghiệp thời hội nhập

1.

CEO, anh là ai?

Giúp CEO nhận thức đúng về vai trò của mình trong hoạt động doanh nghiệp

Vai trò & vị trí của CEO trong thời hội nhập

04 giờ

Phần 2: Những kỹ năng của một CEO thời hội nhập

1

Kỹ năng hoạch định chiến lược

·      Giúp CEO hiểu được vai trò & lợi ích của công tác hoạch định chiến lược

·      Nắm vững phương pháp & quy trình hoạch định chiến lược

·      Vận dụng vào thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp

Phần 1: Vai trò và lợi ích của công tác hoạch định chiến lược:

  • Chiến lược là gì?
  • Tư duy chiến lược

Phần 2: Hoạch định chiến lược

·         Mô hình hoạch định chiến lược

·         Phân tích môi trường - SWOT

·         Đánh giá, xác định giá trị cốt lõi

·         Lập phương án chiến lược

·         Quản lý quá trình hoạch định chiến lược

Phần 3: Ứng dụng: Hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

16giờ

2

Lập kế họach kinh doanh

·       Giúp CEO hiểu được vai trò & sự cần thiết của việc lập kế hoạch kinh doanh

·       Nắm vững các bước trong quy trình lập kế hoạch kinh doanh

·       Kiểm soát quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh hiệu quả & hiệu chỉnh kế hoạch

Phần 1: Vai trò & sự cần thiết của việc lập kế hoạch kinh doanh

·         Kế hoạch là gì? Tại sao cần thiết cho hoạt động doanh nghiệp?

·         Khi nào cần lập kế hoạch kinh doanh

Phần 2: Quy trình lập kế hoạch kinh doanh

1.      Thu thập thông tin

2.      Phân tích môi trường - SWOT

3.      Xác định mục tiêu - SMART

4.      Lập phương án kinh doanh

5.      Hành động thực hiện kế hoạch

6.      Kiểm soát quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh & hiệu chỉnh

Phần 3: Ứng dụng: Lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp

16giờ

3

Kỹ năng đàm phán & thương lượng

·       Giúp CEO hiểu tầm quan trọng của kỹ năng đàm phán và thương lượng

·       Nắm vững và có thể thực hiện được các bước trong quy trình đàm phán & thương lượng

Phần 1: Vai trò của đàm phán & thương lượng

  • Đàm phán là gì?
  • Thế nào là thương lượng?

Phần 2: Quy trình đàm phán & thương lượng

1.      Mở đầu đàm phán - Tạo sự hiểu biết

2.      Chuẩn bị đàm phán

·   Thu thập thông tin

·   Xác định mục tiêu

·   Lựa chọn chiến lược & chiến thuật

3.      Thương lượng - kết thúc đàm phán

·   Truyền đạt thông tin

·   Thuyết phục

·   Đối phó với chiến thuật của đối phương

·   Nhượng bộ

·   Phá vỡ bế tắc

·   Kết thúc đàm phán

12giờ

4

QTNNL dành cho CEO

·   Giúp các CEO hiểu được vai trò & lợi ích của QTNNL trong doanh nghiệp

·   Hiểu và có thể sử dụng được một số kỹ thuật, kỹ năng QTNNL cơ bản

·   Biết cách vận dụng các công cụ vào thực tế tại doanh nghiệp trong việc QT NNL hiệu quả.

·   Biết cách phối hợp với phòng nhân sự thực hiện các công tác QTNNL nhịp nhàng, nhờ vậy phát huy tốt nhất nguồn lực nội tại và tăng hiệu quả hoạt động.

Phần 1: Vai trò và lợi ích của quản trị nguồn nhân lực.

Phần 2: Một số kỹ thuật & kỹ năng cơ bản trong QTNNL:

1.      Tuyển dụng

2.      Lương bổng và đãi ngộ

3.      Xây dựng thông tin công việc:

·         Phân tích công việc

·         Xây dựng quy trình làm việc

·         Xây dựng mô tả công việc

·         Xác định tiêu chí hoàn thành công việc (KPI)

·         Xác định tiêu chuẩn năng lực

·         Xây dựng bộ Tiêu chuẩn năng lực

4.      Đánh giá năng lực và thành tích

Phần 3: Các công cụ và một số biểu mẫu thường dùng

16 giờ

5

Quản trị tài chính dành cho CEO

·       Giúp CEO hiểu được tầm quan trọng của quản trị tài chính doanh nghiệp

·       Hiểu và phân tích được một số thông tin tài chính cơ bản

·       Biết kiểm soát chi phí hoạt động doanh nghiệp hiệu quả

Phần 1: Tầm quan trọng của quản trị tài chính doanh nghiệp

·   Tài chính doanh nghiệp là gì?

·   Một số khái niệm quản trị tài chính doanh nghiệp cơ bản

Phần 2: Quản trị tài chính doanh nghiệp

·   Vốn và kênh huy động vốn

·   Điểm hòa vốn & lợi thế cạnh tranh

·   Đánh giá & lựa chọn dự án đầu tư

·   Báo cáo tài chính

·   Kiểm soát chi phí hiệu quả

16giờ

6

Quản trị sự thay đổi

·   Giúp CEO hiểu được tầm quan trọng của sự thay đổi & quản trị sự tay đổi

·   Nắm vững và thực hiện được các bước trong quy trình quản trị sự thay đổi

·   Biết cách ứng phó với những phản ứng thay đổi một cách hữu hiệu để thay đổi thành công.

Phần 1: Tầm quan trọng của sự thay đổi

·   Thay đổi là gì?

·   Tại sao phải thay đổi?

·   Nhận biết thay đổi

Phần 2: Quản trị sự thay đổi

1.      Xác định mục tiêu thay đổi - SMART

2.      Hoạch định sự thay đổi

3.      Truyền thông sự thay đổi

4.      Thực hiện thay đổi

5.      Củng cố sự thay đổi

6.      Ứng phó với phản ứng thay đổi

7.      Phát triển nhân viên

8.      Đánh giá & phân tích sự thay đổi.

16giờ

7

Kỹ năng giao tiếp

 

·   Giúp học viên hiểu được thế nào là giao tiếp hiệu quả

·   Nắm vững các bước trong quy trình giao tiếp hiệu quả

·   Biết và vận dụng được một số công cụ để giao tiếp hiệu quả.

 

Phần 1:  Giao tiếp hiệu quả

·   Thế nào là giao tiếp hiệu quả

·   Đặc điểm của giao tiếp hiệu quả

Phần 2: Quy trình giao tiếp hiệu quả

·   Các bước giao tiếp hiệu quả

·   Kỹ năng lắng nghe

·   Kỹ năng đưa và nhận phản hồi FEED

·   Kỹ năng đặt & trả lời câu hỏi

·   Công cụ giao tiếp hiệu quả

Phần 3: Cảm ơn & xin lỗi – cầu nối thâm giao

·   Kỹ năng nói lời cảm ơn chân thành

·   Kỹ năng xin lỗi: Win - win

08 giờ

8

Kỹ năng xây dựng văn hóa doanh nghiệp

·      Giúp học viên hiểu được vai trò & lợi ích của VHDN

·      Nắm vững phương pháp và có thể xây dựng & duy trì nền VHDN tích cực

·      Biết cách điều chỉnh những hành vi không phù hợp với VHDN một cách thuận lợi.

1.   Vai trò & lợi ích của VHDN: VHDN - Quyền lực mềm

2.   Phương pháp xây dựng VHDN:

·   Các yếu tố hình thành VHDN

·   Quy trình xây dựng VHDN

·   Duy trì VHDN

·   Trở ngại thường gặp khi xây dựng VHDN

3.   Cải thiện VHDN:

·   Những dấu hiệu cần thay đổi VHDN

·   Điều chỉnh hành vi cá nhân phù hợp VHDN

08 giờ

9

Kỹ năng tạo động lực

 

·      Giúp học viên hiểu được tầm quan trọng của tạo động lực;

·      Hiểu & thực hiện được một số công cụ phân tích động lực làm việc;

·      Hiểu và thực hiện được một số phương pháp tạo động lực;

·      Sử dụng được một số công cụ tạo động lực hiệu quả.

Phần 1:  Động lực làm việc

·   Động lực là gì?

·   Công cụ phân tích động lực

·   Vai trò của tạo động lực

Phần 2: Phương pháp và công cụ tạo động lực

1.      Doanh nghiệp:

·   Cây gậy & củ cà rốt

·   Đáp ứng nhu cầu

·   Hướng dẫn hành vi

2.      Nhà quản lý:

·   Hiểu nhân viên

·   Phân công công việc hiệu quả

·   Đánh giá năng lực & thành tích

Phần 3: Một số kỹ năng tạo động lực cần thiết

·   Kỹ năng đặt mục tiêu

·   Kỹ năng thiết kế công việc

·   Kỹ năng ủy thác công việc

·   Kỹ năng nhận & đưa phản hồi

·   Kỹ năng hướng dẫn & kèm cặp

·   Kỹ năng khen ngợi & sửa lỗi

08 giờ

10

Kỹ năng tư duy sáng tạo

 

·      Giúp học viên hiểu đúng bản chất của tư duy sáng tạo

·      Nắm vững các bước trong quy trình tư duy sáng tạo

·      Biết và vận dụng được một số phương pháp tư duy sáng tạo hiệu quả.

·      Biết ứng dụng tư duy sáng tạo vào công việc và cuộc sống hàng ngày

 

Phần 1: Vai trò và lợi ích của tư duy sáng tạo

·   Thế nào là tư duy sáng tạo

·   Đặc điểm của tư duy sáng tạo

·   Những ích lợi của tư duy sáng tạo

Phần 2: Quy trình tư duy sáng tạo

·   Các bước trong quy trình tư duy sáng tạo

·   Nguyên tắc tư duy sáng tạo

·   Phương pháp tư duy sáng tạo

Phần 3: Ứng dụng tư duy hệ thống vào công việc và cuộc sống

·   Thế nào là tư duy hệ thống

·   Vai trò và lợi ích của tư duy hệ thống trong công việc và cuộc sống

08 giờ

Phần 3: Vận dụng – Khóa luận: Cải tiến họat động doanh nghiệp

Thời lượng khóa học: 128giờ học & 02 tuần làm khóa luận.

Giảng viên: Đội ngũ giảng viên là những chuyên gia, nhà quản lý, điều hành nhiều kinh nghiệm trong ngành nhà hàng, khách sạn.

Đối tượng tham gia: Khóa học được thiết kế dành riêng cho các CEO ngành nhà hàng, khách sạn hoặc nhà quản lý và có mục tiêu trở thành CEO ngành nhà hàng, khách sạn trong tương lai.

01/02/2011 12:00 AM
[Trở lại]
 
Các tin khác...