Quản trị nguồn nhân lực dành cho sếp
 

 

Để tạo lợi thế cạnh tranh, chúng ta luôn muốn có nguồn nhân lực đủ mạnh để hoàn thành mục tiêu kinh doanh nhưng tại sao chúng ta chưa thể?

Chúng ta luôn muốn có nguồn nhân lực đủ năng lực hoàn thành mục tiêu kinh doanh và tạo lợi thế cạnh tranh trong thời hội nhập nhưng tại sao chúng ta không thể? Một trong những rào cản là do chúng ta thiếu các kỹ năng về Quản trị nguồn nhân lực, chúng ta thiếu người tài, chúng ta chưa biết sử dụng các chính sách nhân sự như một đòn bẩy quản trị và phát triển.

Làm thế nào để phá vỡ rào cản?

Với mong muốn cùng nhau phá vỡ rào cản chúng tôi giới thiệu đến các bạn Khóa học “Quản trị nguồn nhân lực dành cho sếp”.

Nhận định của chuyên gia về hiện trạng Quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp:

Hầu hết các doanh nghiệp hiện nay vẫn còn khá lúng túng trong công tác quản trị nguồn nhân lực.

Nhiều cấp quản lý & lãnh đạo xem QTNNL là việc của phòng nhân sự, vẫn còn xem nhẹ công tác QTNNL hoặc chưa đủ kiến thức để hỗ trợ phòng QTNNL hoàn thành nhiệm vụ của mình. Phòng QTNNL thường xuyên bị quá tải những công việc sự vụ, thiếu hoạch định, thiếu hợp tác và hỗ trợ từ các cấp quản lý & lãnh đạo.

Công tác QTNNL vẫn bị xem là công việc “chạy theo” hoạt động kinh doanh. Hậu quả là nguồn nhân lực lúc thừa, lúc thiếu, mất cân đối, kém hiệu quả, không phát huy được tiềm năng vốn có và ngày càng mai một dần do nhân viên thiếu động lực, mất người tài.

QTNNL chưa thực sự tạo được lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Khóa học “Quản trị nguồn nhân lực dành cho sếp” giúp ích gì cho các nhà quản lý và lãnh đạo?

Khóa học giúp các nhà quản lý và lãnh đạo hiểu được tầm quan trọng của công tác QT NNL, không đơn thuần là việc hỗ trợ hoạt động kinh doanh mà còn phải định hướng được cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp xây dựng được đội ngũ nhân sự vững mạnh. Hơn thế nữa, QT NNL còn là công cụ đắc lực cho doanh nghiệp sử dụng hiệu quả nhất nguồn lực của mình và tạo lợi thế cạnh tranh.

Mục tiêu khóa học:

1.      Giúp các nhà quản lý và lãnh đạo hiểu được vai trò & lợi ích của QTNNL trong doanh nghiệp

2.      Hiểu và có thể sử dụng được một số kỹ thuật, kỹ năng QTNNL cơ bản

3.      Biết cách vận dụng các công cụ vào thực tế tại doanh nghiệp trong việc QT NNL hiệu quả.

4.      Biết cách phối hợp với phòng nhân sự thực hiện các công tác QTNNL nhịp nhàng, nhờ vậy phát huy tốt nhất nguồn lực nội tại và tăng hiệu quả hoạt động.

Nội dung khóa học:                          

Phần 1: Vai trò và lợi ích của quản trị nguồn nhân lực.

Phần 2: Một số kỹ thuật & kỹ năng cơ bản trong QTNNL:

1.      Tuyển dụng

2.      Lương bổng và đãi ngộ

3.      Xây dựng thông tin công việc:

·         Phân tích công việc

·         Xây dựng quy trình làm việc

·         Xây dựng mô tả công việc

·         Xác định tiêu chí hoàn thành công việc (KPI)

·         Xác định tiêu chuẩn năng lực

·         Xây dựng bộ Tiêu chuẩn năng lực

4.      Đánh giá năng lực và thành tích

Phần 3: Các công cụ và một số biểu mẫu thường dùng

Thời lượng khóa học: 03 ngày

Đối tượng nào phù hợp?

Khóa học được thiêt kế dành cho các giám đốc điều hành, trưởng, phó bộ phận trong toàn doanh nghiệp.

07/06/2010 12:00 AM
[Trở lại]
 
Các tin khác...