Kỹ thuật Xây dựng thông tin công việc hiệu quả
 

Chúng ta muốn các thành viên trong công ty luôn gắn kết và giúp đỡ nhau cùng hoàn thành mục tiêu kinh doanh nhưng tại sao chúng ta không thể?

Mỗi chúng ta đều muốn các thành viên, bộ phận trong công ty luôn gắn kết và giúp đỡ nhau cùng hoàn thành mục tiêu kinh doanh nhưng chúng ta không thể. Một trong những rào cản lớn nhất chính là chúng ta chưa có bộ thông tin công việc tốt để nhân viên hiểu đúng & đủ về công việc và trách nhiệm của mình để có thể thực hiện & hợp tác tốt.

Làm thế nào để phá vỡ rào cản?

Với mong muốn cùng nhau phá vỡ rào cản chúng tôi giới thiệu đến các bạn Khóa học “Kỹ thuật xây dựng thông tin công việc hiệu quả”.

Nhận định của chuyên gia về hiện trạng Bộ thông tin công việc của doanh nghiệp:

Hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đã xây dựng được quy trình làm việc, mô tả công việc, tiêu chí hoàn thành công việc nhưng các thông tin này hầu như chưa có được tính liên kết và tính tổng thể và gần như chưa đơn vị nào xây dựng được bộ tiêu chuẩn năng lực. Vì vậy, dù đã có thông tin công việc nhưng nhân viên vẫn không thể hiểu đúng & đủ về công việc & trách nhiệm của mình, hiện tượng quá tải ở một số nhân viên vẫn còn, chồng chéo & đùn đẩy trách nhiệm vẫn tồn tại. Hậu quả là các mối liên kết trong công việc rất lỏng lẽo, thiếu hợp tác gây trở ngại cho việc hoàn thành nhiệm vụ chung.

Khóa học “Kỹ thuật xây dựng thông tin công việc” giúp ích gì cho các nhà quản lý?

Khóa học giúp các nhà quản lý hiểu được tầm quan trọng của một bộ thông tin công việc, nắm vững các kỹ thuật xây dựng thông tin công việc và có thể vận dụng vào thực tế tại doanh nghiệp làm cơ sở cho việc phân công công việc, đánh giá & cải tiến công việc hiệu quả và khoa học.

Mục tiêu khóa học:

Ø      Giúp các nhà quản lý hiểu được vai trò & lợi ích của Bộ thông tin công việc

Ø      Nắm vững các kỹ thuật xây dựng thông tin công việc

Ø      Biết cách vận dụng các công cụ vào thực tế tại doanh nghiệp trong việc phân công công việc, quản lý, đánh giá năng lực & thành tích nhân viên để cải tiến công việc hiệu quả.

Nội dung khóa học:                          

Ø      Vai trò và lợi ích của một bộ thông tin công việc trong quản lý và quản trị nguồn nhân lực.

Ø      Kỹ thuật xây dựng thông tin công việc:

1.      Phân tích công việc

2.      Xây dựng quy trình làm việc

3.      Xây dựng mô tả công việc

4.      Xác định tiêu chí hoàn thành công việc (KPI)

5.      Xác định tiêu chuẩn năng lực

6.      Xây dựng bộ Tiêu chuẩn năng lực

Ø      Các công cụ và một số biểu mẫu thường dùng


Thời lượng khóa học: 16 giờ

Đối tượng nào phù hợp?

Khóa học được thiêt kế dành cho các trưởng, phó bộ phận trong toàn doanh nghiệp.

24/05/2010 12:00 AM
[Trở lại]
 
Các tin khác...