Kỹ thuật xây dựng hệ thống lương bỗng & đãi ngộ hiệu quả
 

 

Chúng ta muốn xây dựng một hệ thống lương bỗng & đãi ngộ vừa đảm bảo năng lực tài chính của doanh nghiệp vừa có khả năng kích thích nhân viên phấn đấu nhưng tại sao chúng ta không thể?

Mỗi chúng ta đều muốn xây dựng một hệ thống lương bỗng & đãi ngộ vừa đảm bảo năng lực tài chính của doanh nghiệp vừa có khả năng kích thích nhân viên phấn đấu nhưng chúng ta không thể. Một trong những rào cản ấy chính là chúng ta chưa biết thực hiện như thế nào.

Làm thế nào để phá vỡ rào cản?

Với mong muốn cùng nhau phá vỡ rào cản chúng tôi giới thiệu đến các bạn khóa học “Kỹ thuật xây dựng hệ thống lương bỗng & đãi ngộ hiệu quả”

Nhận định của chuyên gia về những hệ thống lương bỗng & đãi ngộ của doanh nghiệp vừa và nhỏ:

Hầu hết các hệ thống lương bỗng & đãi ngộ của doanh nghiệp vừa và nhỏ đều là những hệ thống lương bỗng & đãi ngộ “ảo”, được xây dựng nhằm mục đích đối phó chứ chưa thực sự là công cụ phát triển nguồn nhân lực. Một hệ thống lương bỗng & đãi ngộ được xem là tốt khi thỏa mãn được tính pháp lý và áp dụng được vào bảng lương thực tế.

Thực tế, một hệ thống lương bỗng & đãi ngộ tốt là hệ thống lương bỗng & đãi ngộ có khả năng đảm bảo được khả năng tài chính của doanh nhiệp (bắt đầu từ điểm hòa vốn), đồng thời phải có khả năng định hướng phát triển cho nhân viên, vừa có tác dụng trực tiếp đến hiệu quả làm việc của nhân viên. Làm được điều này quả là không đơn giản.

Khóa học “Kỹ thuật xây dựng hệ thống lương bỗng & đãi ngộ hiệu quả” giúp ích gì cho nhà quản trị nguồn nhân lực?

Khóa học giúp các nhà QTNNL hiểu được tầm quan trọng của một hệ thống lương bỗng & đãi ngộ hiệu quả, nắm được kỹ thuật xây dựng hệ thống lương bỗng & đãi ngộ và có thể vận dụng vào thực tế tại doanh nghiệp.

Mục tiêu khóa học:

·         Giúp các nhà QTNNL hiểu được vai trò và lợi ích của hệ thống lương bỗng & đãi ngộ hiệu quả;

·         Nắm vững kỹ thuật xây dựng hệ thống lương bỗng & đãi ngộ, công thức xây dựng thang lương;

·         Có thể vận dụng vào thực tế công việc tại từng doanh nghiệp cụ thể.

Nội dung khóa học:

1.     Vai trò & lợi ích của hệ thống lương bỗng & đãi ngộ hiệu quả

*      Cấu trúc thu nhập

*      Khái niệm về lương & đãi ngộ

*      Lương 3P

*      Giá trị của lương bỗng & đãi ngộ trong QTNNL & thực thi chính sách của doanh nghiệp

2.     Kỹ thuật xây dựng hệ thống lương bỗng & đãi ngộ

*      Quy trình xây dựng thang lương

*      Định vị thang lương

*      Xác định giá trị công việc

*      Xây dựng các ngạch lương

*      Xác định số bậc & mức lương từng bậc

*      Xác định mức tăng lương giữa các bậc lương

3.     Công cụ & một số biểu mẫu thường dùng

*      Quy chế lương

*      Biễu mẫu lương 

Thời lượng khóa học: 02 ngày

Đối tượng nào phù hợp? Khóa học được thiết kế dành cho các Trưởng phòng nhân sư. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích các kế toán trưởng và giám đốc điều hành tham gia vì hai vị trí này đóng vai trò rất quan trọng trong việc thiết kế thang lương, nếu cả hai vị trí này hiểu và có cùng quan điểm với trưởng phòng nhân sự thì công việc sẽ được tiến hành thuận lợi hơn rất nhiều lần.

 

15/06/2015 12:00 AM
[Trở lại]
 
Các tin khác...