Kỹ năng trình bày
 

Chúng ta muốn trình bày hiệu quả nhưng tại sao chúng ta không thể?

Mỗi khi đứng trước đám đông, chúng ta luôn mong muốn có thể trình bày và mọi người hiểu đúng & đủ ý tưởng của mình nhưng ta không thể thực hiện được. Một trong những rào cản lớn nhất là chúng ta chưa biết cách trình bày hiệu quả.

Làm thế nào để phá vỡ rào cản ?

Với mong muốn cùng nhau phá vỡ rào cản, chúng tôi đề xuất khóa học “Kỹ năng trình bày” với phí tham gia ưu đãi đặc biệt dành cho bạn trẻ.

Nhận định của chuyên gia về khả năng trình bày của giới trẻ:

Ngày nay, bạn trẻ đã có nhiều cơ hội để giao tiếp và trình bày ý kiến của mình nhưng nhìn chung vẫn còn thiếu chuẩn bị, lúng túng khi bắt đầu, nói quá nhiều, thiếu tập trung vào mục tiêu, không kiểm soát được thời gian trình bày, chưa biết cách nhận và đưa phản hồi.

Khóa học “Kỹ năng trình bày” giúp ích gì cho bạn trẻ?

Khóa học sẽ giúp bạn hiểu được vai trò và lợi ích của việc trình bày hiệu quả; biết cách chuẩn bị nội dung trình bày, thực hiện trình bày, sử dụng thiết bị trình bày, đưa và nhận phản hồi chuyên nghiệp.

Mục tiêu khóa học:

    • Giúp học viên hiểu được vai trò và lợi ích của việc trình bày hiệu quả
    • Nắm vững các bước trong quy trình trình bày
    • Nhận và đưa phản hồi một cách chuyên nghiệp
    • Biết và sử dụng các thiết bị trình bày một cách chuyên nghiệp.

Nội dung khóa học:

Phần 1:  Chuẩn bị nội dung trình bày

·         Thu thập thông tin

·         Thiết kế nội dung trình bày

Phần 2: Quy trình trình bày

·         Giới thiệu bài trình bày ấn tượng theo công thức GLOSS

·         Thực hiện trình bày theo công thức EASE

·         Kết thúc bài trình bày theo công thức OFF

·         Nhận và đưa phản hồi theo công thức FEED

·         Sử dụng các thiết bị trình bày chuyên nghiệp

Thời lượng khóa học: 08 giờ

Đối tượng nào phù hợp? Khóa học thiết kế dành cho các bạn là nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp trong nước.

 

17/08/2009 12:00 AM
[Trở lại]
 
Các tin khác...